Wstęp

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (w skrócie ROPS):

telefon: +48 61 856 73 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres korespondencyjny: al. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.klunkrywielkopolskie.pl/.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • strony nie posiadają poprawnie ustawionej hierarchii nagłówków,
  • niektóre treści nietekstowe nie posiadają tekstu alternatywnego,
  • film dostępny w serwisie nie posiada napisów,
  • nie wszystkie treści artykułów mają poprawnie dobrane kontrasty względem tła.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Mazurek, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 858 45 20, 601 646 698. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacja na temat procedury

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – więcej

 

Dostępność architektoniczna

 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań (ROPS w Poznaniu)

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Nowowiejskiego. Przy wejściu z ulicy drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz. Przed wejściem stopień. Z lewej strony jest podjazd wykonany z materiału antypoślizgowego, umożliwiający wjazd wózkiem lub wejście osobie z utrudnioną mobilnością. Dodatkowo zapewniono dostęp alternatywny: po lewej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek wzywający pracownika ochrony do pomocy przy wejściu/wjeździe do budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy ROPS tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Dostępność parkingu
Przed budynkiem przy ul. Nowowiejskiego są 2 ogólnodostępne miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo, przy ulicy Nowowiejskiego oraz przy Placu Wolności, znajduje się 6 ogólnodostępnych wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Do ROPS w Poznaniu można dojechać tramwajem i wysiąść na przystanku „Ratajskiego”.

Dostępność budynku
Na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia znajduje się recepcja i ochrona. Przejście do Za szklanymi drzwiami, po prawej stronie znajduje się winda. Winda zapewnia możliwość przemieszczania się po wszystkich kondygnacjach budynku. Drogę do windy wyznaczają wypukłe oznaczenia poziome w kolorze żółtym umieszczone na podłodze. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej znajduje się na II, III i IV piętrze.

Sekretariat ROPS znajduje się na II piętrze. Po wyjściu z windy należy udać się korytarzem w lewo. Drogę od windy do Sekretariatu wyznaczają wypukłe oznaczenia poziome w kolorze żółtym umieszczone na podłodze. Sekretariat mieści się po prawej stronie. W godzinach pracy ROPS drzwi do Sekretariatu pozostają cały czas otwarte. 

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika punktu recepcji i ochrony oraz powiadomić go o konieczności udzielenia pomocy.

Na II i IV piętrze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenia posiadają tabliczki na drzwiach z informacją w alfabecie Braille’a. Dodatkowo na każdym piętrze na poręczach wytłoczono w alfabecie Braille’a numery pięter.

Sala konferencyjno-szkoleniowa na II piętrze jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapewnia możliwość korzystania w trakcie kontaktu z nami z pomocy wybranego tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) lub tłumacza – przewodnika.

Świadczenie to jest dla osób uprawnionych bezpłatne. Prosimy o zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w sekretariacie ROPS drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer 61 8567 300.

Respektujemy również prawo osób ze szczególnymi potrzebami  komunikacyjnymi do skorzystania w kontakcie z nami z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę doświadczającą trudności w komunikowaniu się w celu ułatwienia jej porozumienia i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w naszym Ośrodku.

ROPS zapewnia usługę tłumacza języka migowego dostępną z poziomu strony internetowej. Klient korzystający z takiej formy komunikacji może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie ROPS. Usługa dostępna jest we wszystkich lokalizacjach ROPS. Oznaczenie usługi tłumacza języka migowego - piktogram migających dłoni - jest umieszczone w sekretariacie ROPS oraz punktach obsługi klienta w innych lokalizacjach.  

Na stronie internetowej ROPS znajduje się informacja o zakresie działalności ROPS w Polskim Języku Migowym oraz plik odczytywalny maszynowo.

Na stronie internetowej ROPS znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR).

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami ROPS zapewnia obsługę w formie określonej w tym wniosku.

Inicjatywa „Klunkry wielkopolskie. Społecznie odpowiedzialny design” rozwijana jest w ramach projektu pn. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim w latach 2019-2022” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Logotypy UE - Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga RP, Herb Województwa Wielkopolskiego, Flaga UE Europejski Fundusz Społeczny
Logotyp Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

© 2024 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu